Từ khóa: chuyện đời thường
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1213 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chuyện đời thường

GNO - Bạn gửi cho mình tin nhắn: “Khóa tu thành công, nhiều cảm xúc” kèm tấm hình bạn đang khóc trong vòng tay của cha mẹ và bạn đồng tu.