Từ khóa: Cội
Tìm thấy 3 kết quả
 Thiền sơn

Thiền sơn

GNO - Thơ trên giai phẩm Giác Ngộ xuân Quý Mão - 2023: Chuông trầm đọng pháp ngân/  Thềm chùa hoa chớm nở/ Lòng trong búp mới xanh/ Thơ xuân bừng nhịp thở.