Từ khóa: Côn trùng
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1216 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thiền trong công việc

GNO - Khi ngồi thiền, có ba điều chúng ta cần lưu ý: 1- Hơi thở: khiến cho nó trở thành đối tượng của tâm. 2- Chánh niệm: nghĩ về thuật ngữ thiền bud - với hơi thở vào và dho - với hơi thở ra. 3- Tâm: giữ tâm cả bằng hơi thở và bằng Buddho.
Ảnh minh họa

Ứng xử hợp lẽ với côn trùng

GNO - Nhà tôi có nhiều gián nên sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Tôi muốn dùng thuốc xịt để xua đuổi và diệt gián. Xin hỏi người Phật tử làm như thế có phạm tội sát sinh?