Từ khóa: cúc cù cu
Tìm thấy 1 kết quả
Cúc cù cu ai nuôi mày lớn

Cúc cù cu ai nuôi mày lớn

GNO - Những người hàng xóm đưa một cái thùng lớn vô nhà, quấn má tôi lại bằng một tấm vải trắng, đặt má tôi vô thùng, đóng nắp lại. Ngày hôm sau cái thùng có má tôi trong đó được nhiều người khiêng ra khỏi nhà...

Thông tin hàng ngày