Từ khóa: đại biểu đại hội thống nhất Phật giáo VN
Tìm thấy 1 kết quả
 40 năm sau, nhiều vị đại biểu chính thức tham dự Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp tục đảm trách Phật sự trong các vai trò khác nhau

Hồi ức: Sự kiện không thể quên

GN - 40 năm sau, nhiều vị đại biểu chính thức tham dự Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam, thành lập GHPGVN vẫn tiếp tục đảm trách Phật sự trong các vai trò khác nhau. 

Thông tin hàng ngày