Từ khóa: Đại giới đàn Hà Nội
Tìm thấy 4 kết quả
Các giới tử trong khóa lễ hành sám

Các ngày hành sám tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565

GNO - Tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 được khai mạc ở chùa Bằng (Linh Tiên tự), giai đoạn hành sám, các giới tử được học tập về giới luật, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi thụ giới chính thức.