Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565

Nghiệp sư và giới tử cung nghinh chư tôn đức Giới sư quang lâm
Nghiệp sư và giới tử cung nghinh chư tôn đức Giới sư quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-4 (nhằm 29-2-Tân Sửu), Đại giới đàn Phật lịch 2565 (2021) do GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và trọng thể tại chùa Bằng (Linh Tiên tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Đúng 6 giờ 30, Đại giới đàn bắt đầu chương trình thực hiện theo nghi thức giới đàn thụ giới, sau thời gian giới tử hành sám, giới đàn đã đầy đủ ba yếu tố: đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành.

Đại giới đàn cung thỉnh Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN chứng minh tối cao.

Chư tôn đức đã cung thỉnh, tuyên bảng Thập sư cung an chức sự, tấn đàn truyền giới như pháp các đàn giới Tăng Ni nhị bộ trong truyền thống Phật giáo miền Bắc.

Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 1

Chư tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng bạch Phật tại chính điện Linh Tiên tự

Chư tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN vào ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội ngôi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Giáo thụ A-xà-lê cùng chư tôn đức Tôn chứng sư: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Hòa thượng Thích Thanh Phúc, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Minh Trí.

Đàn giới Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng Đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim vào ngôi Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích Đàm Thành làm Giáo thụ A-xà-lê cùng 7 vị Tôn chứng: Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ni trưởng Thích Giác Minh, Ni trưởng Thích Đàm Hà, Ni trưởng Thích Đàm Khoa, Ni sư Thích Đàm Tuyết, Ni sư Thích Đàm Thuỵ, Ni sư Thích Đàm Hiếu.

Cùng chư tôn đức Điển lễ, Giám đàn Tăng và Ni và chư vị hộ đàn theo truyền thống.

Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 2

Chư tôn đức Hội đồng Giới sư Ni đỉnh lễ trước Đại Tăng

Theo đó, Đại giới đàn có 2 giai đoạn: Giai đoạn hành sám từ ngày 6 đến 9-4-2021. Hàng ngày, các giới tử phải học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi thụ giới chính thức.

Giai đoạn đăng đàn truyền giới: tổ chức vào ngày 10 và 11-4-2021 (nhằm ngày 29 và 30-2-Tân Sửu). Hai hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử.

Được biết tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn kỳ này 198 vị, trong đó có 23 giới tử Tỷ-khiêu, 49 giới tử Tỷ-khiêu-ni, 52 giới tử Thức-xoa, 22 giới tử Sa-di và 43 giới tử Sa-di-ni.

Cùng ngày, Hội đồng Giới sư Ni đã hướng dẫn các giới tử Tỷ-khiêu-ni đến cầu Chính pháp yết-ma trước Đại Tăng.

Sau khi thụ giới, các tân Tỳ-khiêu, tân Tỳ-khiêu-ni đã được hướng dẫn tụng Giới kinh lần đầu tiên.

Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 3
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 4
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 5
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 6
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 7
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 8
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 9
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 10
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 11
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 12
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 13
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 14
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 15
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 16
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 17
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 18
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 19
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 20
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 21
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 22
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 23
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 24
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 25
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 26
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 27
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 28
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 29
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 30
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 31
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 32
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 33
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 34
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 35
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 36
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 37
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 38
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 39
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 40
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 41
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 42
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 43
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 44
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 45
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 46
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 47
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 48
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 49
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 50
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 51
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 52
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 53
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 54
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 55
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 56
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 57
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 58
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 59
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 60
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 61
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 62
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 63
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 64
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 65
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 66
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 67
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 68
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 69
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 70
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 71
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 72
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 73
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 74
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 75
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 76
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 77
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 78
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 79
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 80
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 81
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 82
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 83
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 84
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 85
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 86
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 87
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 88
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 89
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 90
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 91
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 92
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 93
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 94
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 95
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 96
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 97
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 98
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 99
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 100
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 101
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 102
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 103
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 104
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 105
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 106
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 107
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 108
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 109
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 110
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 111
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 112
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 113
Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội Phật lịch 2565 ảnh 114

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày