Đại giới đàn Hà Nội truyền giới Tỳ-kheo

GNO - Hôm qua, ngày 28-3 (nhằm 22-2-Kỷ Hợi), Đại giới đàn PL.2562 của GHPGVN TP.Hà Nội diễn ra lễ truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni cho các giới tử cầu thọ giới pháp.
b4-1.jpg
Giới sư hai hội đồng Tăng - Ni lễ Phật trước khi đăng đàn truyền giới
Ban Tổ chức Đại giới đàn đã cung thỉnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ đương vi Hòa thượng đường đầu. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên ngài chứng minh Đại giới đàn. Chư tôn đức Giới sư đã cung thỉnh HT.Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN đại vị Đức Pháp chủ ứng ngôi Hòa thượng Đường đầu. Ban Tổ chức cũng cung thỉnh: HT.Thích Bảo Nghiêm đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thanh Nhiễu đương vi Giáo thọ A-xà-lê;cùng chư tôn đức Tôn chứng sư: HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Thanh Nhã, HT.Thích Thanh Hưng, HT.Thích Thanh Chính, TT.Thích Thanh Phúc, TT.Thích Tiến Đạt, TT.Thích Chiếu Tạng.
Đàn giới Ni cung thỉnh NT.Thích Đàm Kim đương vi Hòa thượng Ni đường đầu; NT.Thích Đàm Hằng đương vi Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích Đàm Thành đương vi Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm Tôn chứng sư.
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật lễ Tổ, chư tôn đức đã đăng đàn truyền Đại giới cho 54 giới tử Sa-di cầu giới Tỳ-kheo. Song song với đàn giới cho chư Tăng, đàn giới cho chư Ni truyền giới Sa-di-ni cho 59 giới tử.
Buổi chiều cùng ngày, hội đồng giới sư Tăng đăng đàn truyền giới Sa-di cho 38 giới tử và hội đồng giới sư Ni truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 57 giới tử.
Hôm nay, 29-3, chư tôn giới sư Ni tiếp tục truyền Bổn pháp cho 55 giới tử cầu giới Tỳ-kheo-Ni. Sau đó nhị bộ Đại tăng sẽ Yết-ma để truyền Chánh pháp cho các giới tử Tỳ-kheo-ni theo luật Phật chế định.
Một số hình ảnh lễ truyền giới tại các đàn giới:
b1-6.jpg
Giới sư lễ Phật và Tổ sư
b2-2.jpg
b3-3.jpg
b5-7.jpg
b6-8.jpg
b7-9.jpg
Đàn giới Tăng
b9-11.jpg
b8-10.jpg
b10-12.jpg
b12-14.jpg
b11-13.jpg
b22-20.jpg
b15-17.jpg
b17-18.jpg
b21-5.jpg
Đàn giới Ni
b19-4.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày