Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII

Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII
GNO - Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thông qua danh sách tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

Theo đó, danh sách 182 Đại đức được tấn phong Thượng tọa:

Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 1
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 2
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 3
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 4
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 5
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 6
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 7
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 8
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 9
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 10
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 11
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 12
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 13
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 14
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 15
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 16
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 17

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày