Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII

Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII
GNO - Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thông qua danh sách tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

Theo đó, danh sách 182 Đại đức được tấn phong Thượng tọa:

Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 1
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 2
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 3
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 4
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 5
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 6
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 7
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 8
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 9
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 10
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 11
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 12
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 13
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 14
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 15
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 16
Danh sách 182 vị được tấn phong Thượng tọa tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII ảnh 17

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

TP.HCM cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 1-3

TP.HCM cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 1-3

GNO - Văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch Dương Anh Đức ký ban hành hôm nay, 24-2, cho phép hơn 1,74 triệu học sinh toàn thành phố học tập trung trở lại từ ngày 1-3, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19.

Thông tin hàng ngày