Từ khóa: Dồn nén
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1223 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Dạy con

GNO - Tôi bế tắc ‘toàn tập’ khi không thể nào nói chuyện được với con, có ngày không nói nổi đến ba câu. Căng thẳng nhất là khi tôi hỏi “hôm nay học thế nào”, con trả lời lạnh lùng “mắc mệt, không còn gì hỏi nữa hả”, rồi bỏ lên phòng, đóng sập cửa.