Đồng Tháp: BTS Phật giáo tỉnh triển khai Phật sự

GNO - Ngày 20-1-Ất Mùi (10-3-2015), BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp triển khai phiên họp giải quyết một số Phật sự còn trong năm 2014 và triển khai đến 12 BTS huyện, thị, thành các Phật sự năm 2015.
IMG_1111.JPG
Chư tôn thiền đức chủ trì hội nghị

Chủ tọa phiên họp, HT.Thích Thiện Huệ, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Phó ban, chư tôn đức thường trực, ủy viên BTS PG tỉnh và  Trưởng BTS PG 12 huyện, thị, thành trong tỉnh về tham dự.

Ban thư ký đã đọc báo cáo các công tác Phật sự của những tháng đầu năm 2015 và soạn thảo dự kiến các hoạt động trong tháng tới với các nội dung: lập kế hoạch và danh sách BTC Đại lễ Phật đản PL.2559; chuẩn bị nhân sự Ban Chỉ đạo và kế hoạch việc tổ chức các điểm An cư kiết hạ; thông qua báo cáo của chư tôn đức 12 BTS góp ý kiến giải quyết một số các tự viện xin gia nhập Giáo hội, và xin bổ nhiệm một số trụ trì cho các tự viện còn thiếu nhân sự hoạt động tại địa phương, giải quyết một số vấn đề Tăng Ni làm mất sự trang nghiêm Giáo hội và không tuân thủ quy chế của Giáo hội…

Ban Kinh tế - Tài chánh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trình bày phương án giải quyết thu niên liễm năm 2015 đến hội nghị, đây là ngân quỹ để hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, mỗi tự viện phải đóng niên liễm đến Trưởng BTS 12 huyện, thị, thành rồi BTS sẽ gửi về Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh.

IMG_1107.JPG
Chư tôn đức PG tỉnh Đồng Tháp dự họp

HT.Thích Thiện Huệ đúc kết, nhắc lại những Phật sự trong tháng 1: Thường trực BTS đến chúc Tết các cơ quan ban ngành tỉnh và 12 huyện, thị, thành trong dịp đón xuân Ất Mùi 2015; các vị lãnh đạo chánh quyền cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố đã đến thăm hỏi, chúc Tết chư tôn đức BTS Phật giáo Đồng Tháp.

Hòa thượng mong mỗi Tăng Ni PG tỉnh cùng nhau góp phần phát triển Phật giáo với mục tiêu “hoằng pháp lợi sanh - phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Đồng thời, yêu cầu Thường trực BTS lập danh sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559, cần tổ chức long trọng hơn mọi năm; chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015, triển khai đến Tăng Ni phải nhập hạ theo sự chỉ đạo của TƯGH.

Hòa thượng nói, Văn phòng BTS phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận cơ sở thuộc Giáo hội, tiến hành bổ nhiệm một số vị trụ trì năng nỗ trong công việc hoằng pháp tại địa phương…

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày