Từ khóa: đường về nhà
Tìm thấy 1 kết quả
Chuyến phà hoàng hôn

Chuyến phà hoàng hôn

GN - Đường về nhà tôi qua cầu Mỹ Thuận, rồi qua phà Vàm Cống, cứ ghi lại chính xác như thế để sau này còn nhớ.

Thông tin hàng ngày