Gia Lai: Lễ húy kỵ lần thứ 17 cố Đại lão HT Thích Đức Thiện - Vị tổ khai sơn Chùa Bửu Thắng

bbuuthang_5.jpg
bbuuthang_2.jpg
bbuuthang_3.jpg
bbuuthang_4.jpg
bbuuthang_1.jpg

Chứng minh và tham dự HT.Thích Từ Hương - Trưởng BTS THPG Gialai, HT Thích Viên Quán Phó BTT BTS, Chư tôn đức Tăng Ni, các ban ngành, ban đại diện Huyện AyunPa, Trụ trì các tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường trong toàn Tỉnh và  Phật tử gần xa đến cử hành lễ tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày