Từ khóa: Giận
Tìm thấy 2 kết quả
Giận rồi thương

Giận rồi thương

GN - Bà thu dọn vài bộ quần áo, ít thuốc vẫn dùng hàng ngày bỏ hết vào trong chiếc túi nhỏ. Bà ngồi thừ ra giường nhìn chồng. Nhìn sao thấy ghét. Lão đã ngủ. Vừa ngủ vừa lảm nhảm nói mơ.

Thông tin hàng ngày