Hà Nội: Tác pháp an cư tại Hạ trường Quán Sứ

GNO - Trường hạ Quán Sứ vừa tổ chức lễ tác pháp an cư kiết hạ PL.2557 - DL.2013 cho 60 vị Tăng Ni, trong đó có 20 vị Tăng, 40 vị Ni vào sáng 25-5 (nhằm ngày 16-4-Quý Tỵ).

hanoi1.jpg
Đức Pháp chủ thân lâm pháp tòa, ban bố pháp nhủ tới chư hành giả an cư - Ảnh: D.Nhân

Đức Đệ Tam Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã quang lâm chứng minh và đại chúng cung thỉnh ngài tọa vị ngôi Đường chủ hạ trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cung nghinh Đức Pháp chủ lên Pháp tòa tại chính điện chùa Quán Sứ ban đạo từ và thuyết giảng ý nghĩa và bổn phận người tu sĩ trong việc an cư kiết hạ.

Theo đó, ngài mong muốn chư Tăng Ni trong 3 tháng an cư phải nỗ lực tu tập, đoạn trừ nghiệp chướng, trưởng dưỡng đạo tâm. Đó là mục đích để thúc liễm thân tâm - trau dồi giới đức. 

hanoi2.jpg

Tác pháp an cư tại Hạ trường chùa Quán Sứ

hanoi3.jpg

Tụng kinh tại chính điện

hanoi4.jpg

Sau phần tác bạch, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trường hạ tụng kinh, niệm Phật và cung tiễn Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ hồi quy trú xứ trong niềm hoan hỷ, hòa hợp...

hanoi5.jpg
Cung tiễn Đức Pháp chủ hồi quy trú xứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày