Từ khóa: hai bộ Tăng
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1154 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Giới tử Tỳ-kheo-ni đắc giới giữa hai bộ Tăng?

GN - Sau khi Giác Ngộ số 1146 đăng tải bài viết “Một số vấn đề trong truyền thọ giới Tỷ-kheo-ni hiện nay”, tòa soạn nhận được một số phản hồi từ chư tôn đức ở trong và ngoài nước, bày tỏ sự quan tâm đối với vấn đề này.