Hai nhà sư nhất bộ nhất bái hành hương dài 500 dặm

Hai nhà sư nhất bộ nhất bái hành hương dài 500 dặm

Hai nhà sư là Zhiyuan và Hanliang sẽ dành 2 tháng để “nhất bộ nhất bái ” 500 dặm tới 99 ngôi chùa trên đường họ tới núi Putuo ở miền Đông Trung Quốc cho tới khi họ đến được với bức tượng Phật Quan Âm.

Đêm đến họ sẽ qua đêm trong các túi ngủ nhưng không có lều trại. Cứ 3 bước một họ dừng lại và làm dấu thể hiện sự sùng bái Phật Bà Quan Âm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày