Hành giả Tăng Ni Q.12 vào mùa an cư

GNO - BTS GHPGVN Q.12 vừa tổ chức tác pháp An cư kiết hạ PL.2563 cho 162 hành giả Tăng trong quận.

3q.jpg


Niêm hương bạch Phật tại buổi lễ

Buổi lễ diễn ra sáng nay, 16-4 ÂL (20-5), tại chùa Quảng Đức, có sự chứng minh của HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12, cùng chư tôn Thường trực BTS Phật giáo quận, chư hành giả tham dự.

6q.jpg


Chư hành giả trang nghiêm làm lễ

Trước khi bắt đầu buổi lễ, TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12, Trưởng Ban tổ chức khóa an cư tại Q.12 chia sẻ đến chư hành giả.

Theo Thượng tọa, trường hạ chùa Quảng Đức đã có truyền thống nhiều chục năm tổ chức an cư. Pháp cấm túc an cư thể hiện tinh thần hòa hợp của chư Tăng, cùng học hỏi thảo luận những điều Phật dạy, qua đó huân tu giới đức - trưởng dưỡng Bồ-đề tâm.

“Mạng mạch Phật pháp có được trường tồn hay không là nhờ giữ giới luật, Phật pháp có lớn mạnh hay không là do nơi chư Tăng, Tăng lớn mạnh thì giáo pháp sẽ được tỏa sáng…” Thượng tọa Trưởng ban nhấn mạnh tầm quan trọng của an cư.

9q.jpg


Chư hành giả bạch pháp an cư

Tiếp đó, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức đối thú an cư.

* Cũng trong sáng nay, tại chùa Vĩnh Phước (Q.12) đã diễn ra lễ tác pháp an cư, sau khi chư Ni đến chùa Quảng Đức thỉnh giáo giới từ Đại Tăng.

10n.jpg


Chư hành giả Ni thỉnh giáo giới từ Đại Tăng tại chùa Quảng Đức

Tịnh nghiệp đạo tràng Vĩnh Phước có 110 hành giả và chùa Long Thạnh có 50 hành giả - dành cho chư Ni trong quận 12.

13n.jpg
Tại chánh điện chùa Vĩnh Phước sáng nay

17n.jpg
Chư Ni bạch pháp an cư

Tại Vĩnh Phước, chư Ni hành giả an cư đã thành kính bạch Tổ, bạch Phật, niêm hương và đối thú an cư.

NT.Thích Từ Nhàn, NT.Thích nữ Như Đức, Thiền chủ trường hạ và NS.Thích nữ Như Hà, Phó Thiền chủ trường hạ chứng minh tại lễ đối thú an cư này.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày