Từ khóa: hào sảng
Tìm thấy 1 kết quả

Sài Gòn - TP.HCM hào sảng...

GNO - Ở ngưỡng cửa nửa đời người, tôi đã may mắn có mối lương duyên cùng mảnh đất nghĩa tình và phong lưu này được 20 năm. Trải qua bao năm tháng, Sài Gòn - Thành phố trong tôi vẫn thế.