Hậu Giang: Đại Giới đàn Huệ Đức khai mạc, truyền giới

GNO - Sáng ngày 31-7, tại giới đàn chùa Bảo Tịnh (TP.Vị Thanh), BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức PL.2562.

71a4020c5ddebc80e5cf-600x450.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của: HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó trưởng Ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó trưởng Ban Kiểm soát TƯ; HT.Thích Huệ Hóa, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Giác Giàu, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Đức, cùng 600 Tăng Ni giới tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Giàu phát biểu khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức PL.2562 nêu lên tầm quan trọng của Giới luật trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp. Vì lẽ đó, tỉnh Hậu Giang 3 năm mở giới đàn một lần, nhằm để tuyển chọn người học Phật, giúp cho thế hệ kế thừa có đầy đủ giới pháp, phẩm hạnh để tiếp bước con đường tu Phật và hoằng dương Chánh pháp.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nêu bật công hạnh của cố Hòa thượng Thích Huệ Đức (pháp danh của Hòa thượng cung thỉnh làm tôn hiệu của Đại giới đàn lần này), là vị có phẩm hạnh cao đẹp, là người có công rất lớn với Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Hòa thượng nhắc nhở chư giới tử nương theo gương hạnh của cố Hòa thượng mà tấn tu đạo nghiệp.

hinh.jpg
Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc

Đại diện Ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử nêu công hạnh của cố HT.Thích Huệ Đức, UV HĐTS, UV Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, UV Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang; Trụ trì chùa Bảo Tịnh.

Với nhiều cương vị quan trọng trong Giáo hội, sinh thời Hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho đạo pháp và dân tộc. Đặc biệt, với đức độ bao dung, vị tha, Hòa thượng quả thật là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thông Hạnh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo quá trình chuẩn bị Đại giới đàn, công tác Kiến đàn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng, Ni…

ĐĐ.Thích Huệ Chánh cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng; SC.Thích nữ Nhật Bửu cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni.

1befec67b3b552eb0ba4-600x450.jpg
Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

15c956460994e8cab185-600x450.jpg
Chư Ni cung an chức sự Hội đồng Thập sự Ni

Đại diện chư Tăng, Ni giới tử phát nguyện cần cầu thọ giới và giữ gìn giới pháp thanh tịnh.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Như Niệm nhắc nhở toàn thể Tăng Ni giới tử cố gắng giữ tâm thanh tịnh để tiếp thu Giới pháp, đắc giới thể để làm nền tảng tiến tu trong tương lai.

8f110feb5739b667ef28-600x450.jpg
Giới tử Đại giới đàn Huệ Đức

Giới đàn lần này được kiến tạo trang nghiêm; Giới tử Tăng đăng đàn thọ giới tại Giới trường chùa Bảo Tịnh; Giới tử Ni đăng đàn thọ giới tại Giới trường chùa Phổ Minh (TP.Vị Thanh)

* Tấn đàn truyền giới Sa-di và Tỳ-kheo

Tại giới trường Tăng - chùa Bảo Tịnh, Ban Điều hành Giới trường và Ban Quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm Giới trường để tấn đàn truyền Sa-di và Tỳ-kheo giới.

f47ce1e7e23b03655a2a-600x400.jpg
Chư tôn giới sư đảnh lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền giới

Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Như Niệm, đương vi Đường đầu Hoà thượng; HT.Thích Minh Thông, đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Huệ và TT.Thích Chiếu Dụng, đương vi Giáo-thọ A-xà-lê; HT.Thích Giác Giàu, TT.Thích Nhựt Tâm, TT.Thích Phước Thành, TT.Thích Thông Hạnh, TT.Thích Thiện Kim, ĐĐ.Thích Phước Dũng, ĐĐ.Thích Giác Tâm, đương vi thất chứng Tăng-già. Chư tôn đức trong Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử cung thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê.

383651a3527fb321ea6e-600x373.jpg
Chư Giới sư Hội đồng Thập sư Tăng

Các giới tử Tỳ-kheo được xếp thành 70 đàn, mỗi đàn 3 vị, lần lượt thứ tự vào Giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo trước chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư.

Sau nghi thức bạch tứ Yết-ma truyền giới Tỳ-kheo thành tựu như luật Phật chế, các tân Tỳ-kheo đã xả mạn y (y Sa-di). Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các tân Tỳ-kheo thọ trì 3 y của một vị Tỳ-kheo: y An-đà-hội, y Uất-đa-la và y Tăng-già-lê. Ngoài ra, các giới tử còn phát nguyện thọ trì bình bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước như luật Phật chế trong các vật dụng thường ngày của một vị Tỳ-kheo.

172c5cb55f69be37e778-600x400.jpg
Chư tan Tỳ-kheo thọ y

a76d5cf75f2bbe75e73a-600x400.jpg
Tân Tỳ-kheo thọ nhận y

080ab191b24d53130a5c-600x400.jpg
Thọ bát

b85d5bc45818b946e009-600x400.jpg
Tân Tỳ-kheo thọ đẩy lọc nước

Hòa thượng Đường đầu đắc giới truyền “tứ khí” tức 4 giới Ba-la-di (giới trọng) căn bản trong 250 giới Tỳ-kheo và truyền “tứ y” (nương vào 4 điều căn bản để sống: dùng y phấn tảo, khất thực, nơi ngủ nghỉ đơn giản và dùng thuốc đã qua chế biến) mà một vị Tỳ-kheo phải tuân thủ gìn giữ suốt đời.

Khi hoàn thành các pháp truyền giới Tỳ-kheo như luật, như pháp, chính thức trở thành một thành viên của Tăng đoàn, các tân Tỳ-kheo đã quỳ gối, chắp tay cung kính lãnh thọ giới pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày