Từ khóa: Hiến mô tạng
Tìm thấy 1 kết quả
Diệu Quang (áo đen, giữa) trong buổi đăng ký hiến mô tạng, hiến xác tại chùa Giác Ngộ - Ảnh: Như Danh

Người trẻ tận hiến làm đẹp cho đời

GN - Hiến máu cho người cần, rồi sau đó đăng ký hiến mô tạng cứu người khi qua đời, đó là cách Phật tử trẻ Diệu Quang (Nguyễn Thị Hân, 25 tuổi - đứng giữa, mặc áo đen) sống hết mình, góp phần làm đẹp cho cuộc đời.

Thông tin hàng ngày