Từ khóa: hỗ trợ TP.HCM
Tìm thấy 1 kết quả
 Người dân huyện Chư Păh (Gia Lai) với những chuyến nông sản hỗ trợ TPHCM

TP.HCM mùa giãn cách: Những đoàn xe hướng về phương Nam

GNO - Mùa bão lũ, người TP.HCM gọi nhau cùng hỗ trợ miền Trung. Mùa dịch bệnh, người miền Trung lại chung lòng gửi gạo cá mắm muối ủng hộ TP.HCM. Cái tình của người người nước Việt chưa bao giờ đứt đoạn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.