Từ khóa: Hòa thượng Yoshimizu Daichi
Tìm thấy 3 kết quả
[Video] Hòa thượng Yoshimizu Daichi viên tịch

[Video] Hòa thượng Yoshimizu Daichi viên tịch

GNO - Nguồn tin của Báo Giác Ngộ tại Nhật Bản, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Chứng minh tối cao Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, một vị giáo phẩm đã có nhiều hoạt động gắn bó với Phật giáo và đất nước Việt Nam tròn 60 năm qua, vừa viên tịch tại Nhật Bản...