Học viên Học viện PGVN tại TP.HCM bảo vệ luận văn

GNO - Sáng nay, 26-11, tại Tòa Viện trưởng, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM và Khoa sau đại học đã tổ chức cho học viên Thích nữ Đức Tuệ bảo vệ luận văn tốt nghiệp với đề tài“Niệm xứ - Phân tích và ứng dụng”, đề tài do TT.TS Thích Tâm Đức hướng dẫn.

1hv.jpg


Học viên Thích nữ Đức Tuệ trình bày luận văn

Hội đồng chấm luận văn do TT.TS Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện làm Chủ tịch hội đồng cùng  các thành viên: TT.TS Thích Hạnh Bình, NS.TS Thích nữ Tịnh Vân - phản biện; TT.TS.Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng; ĐĐ.TS Thích Giác Hoàng - Thư ký Hội đồng.

Chiều cùng ngày (26-11), Học viên Thích nữ Huệ Hải với đề tài bảo vệ “Nghiên cứu thiền Phật giáo Nguyên thủy lý thuyết và ứng dụng” do TT.TS Thích Tâm Đức hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận văn gồm có TT.TS Thích Nhật Từ, Chủ tịch hội đồng; ĐĐ.TS Thích Giác Hoàng, SC.TS  Liễu Pháp - phản biện; NS.TS Thích nữ Tín Liên, Ủy viên; NS.TS Thích nữ Tịnh Vân, Thư ký.

2hv.jpg


Nghiên cứu thiền Phật giáo Nguyên thủy lý thuyết và ứng dụng”
là đề tài bảo vệ của học viên Thích nữ Huệ Hải, chiều 26-11

Sau khi Hội đồng chấm luận văn họp kín và đi đến thống nhất là cả hai đề tài của học viên phải chỉnh sửa theo một số góp ý của Hội đồng chấm luận văn và trình bảo vệ trong vòng ba tháng tới.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày