Từ khóa: Học viện Phật giáo tại TP.HCM
Tìm thấy 4 kết quả
[Video] Chia sẻ của Đức Pháp chủ GHPGVN với Tăng Ni trẻ nhân mùa Vu lan

[Video] Chia sẻ của Đức Pháp chủ GHPGVN với Tăng Ni trẻ nhân mùa Vu lan

GNO - Trên tinh thần Vu-lan báo hiếu, Đức Pháp chủ ôn lại hình ảnh Thánh Tăng Mục-kiền-liên cứu mẹ, và khuyến tấn người xuất gia thực hành giữ tâm thanh tịnh để cầu nguyện. Sự cầu nguyện này không chỉ giúp hương linh quá vãng mà còn giúp quần chúng Phật tử hoan hỷ và tu dưỡng phước đức, thực hành các hạnh lành.