[VIDEO] Đức Quyền Pháp chủ sách tấn ngày cuối khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM


Chương trình Pháp thoại cuối tuần trên Giác Ngộ Online, phát sóng từ lúc 8g30 sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày