Hồng Kông: Kỷ niệm 900 năm chu niên Đức Gyalwa Karmapa - đời thứ nhất Tây Tạng

GNO - Từ ngày 7 đến 9-10, hoạt động "Kỷ niệm 900 chu niên Đức Đại Bảo Pháp Vương Gyalwa Karmapa", được long trọng cử hành tại Trung tâm Triển lãm Hồng Kông. Trưởng lão Giác Quang - Hội Triển lãm Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông và tứ chúng Phật giáo Hồng Kông cùng tổ chức.
hongkong 1.png
Khenchen Thrangu Rinpoche đời thứ chín
và Trưởng lão Giác Quang cùng đóng chuông khai mạc

Trưởng lão Giác Quang năm nay 90 tuổi; với tuổi hạc quá cao, sức khỏe vẫn an tường, trí tuệ vẫn minh mẫn, Trưởng lão cũng các vị Lạt ma thành kính gióng những hồi chuông chúc nguyện cho buổi hoạt động khánh điển này được trời người hoan hỷ, viên mãn thuận lợi.

hongkong 2.png

Ngài Karmapa Jenno - Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17

Đông đảo chư sơn Trưởng lão, các Pháp sư, các vị Lạt ma và hàng tín chúng cùng đến tham dự. Nhân kỷ niệm 900 năm Đức Đại Bảo Pháp Vương Karmapa đời thứ nhất, ngài Karmapa Jenno - Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17, thông qua video thăm hỏi hàng tín chúng và chỉ thị Rinpoche Khenchen Thrangu đến Hồng Kông chủ trì, chủ lễ.

Ca sĩ Vương Phi là khách mời đặc biệt đến dự lễ khai mạc, đồng thời hiến cúng hai ca khúc "Tâm Kinh" và "Cát Mã Ba Thiên Nặc" (噶玛巴千诺: Tâm chú của Đại Bảo Pháp Vương, nghĩa là xin hiểu rõ con, biết rõ con và soi xét đến con). Phu phụ diễn viên Lương Triều Vỹ & Lưu Gia Linh tay trong tay cùng đến dự lễ, Lâm Thanh Hà và Viên Vịnh Nghi... cũng đồng tham gia khánh điển. Diễn viên Trương Trí Lâm, Quan Thục Di cùng hiến ca những bài hát Phật giáo để cúng dường.

hongkong 3.png

Đức Dusum Khyenpa (1110-1193) - Đại Bảo Pháp Vương đời thứ nhất

Đức Dusum Khyenpa (1110-1193) - Đại Bảo Pháp Vương đời thứ nhất - người sáng lập truyền thừa Karmapa Phật giáo Tây Tạng, sanh năm 1110, đến nay vừa đúng 900 năm. 

Trong 900 năm qua, ngài như ánh trăng tỏa sáng trong không trung, như ngọn đuốc soi trong đêm tối. Để nối tiếp sứ mệnh và hoằng nguyện của ngài, để hóa độ cho hàng đệ tử và tất cả chúng sanh giải thoát khỏi sự khổ đau, đạt được niềm vui chân chánh, từ chỗ độ tận chúng sanh không gián đoạn, mà nương theo nguyện lực chuyển thế tiếp tục cứu độ chúng sanh..

hongkong 4.png

Liên Hoa và Kinh Luân

Liên Hoa và Kinh Luân

1. Liên Hoa: Hoa sen trắng, mọc từ bùn nhơ nhưng không bị ô nhiễm, sống trong nước nhưng không dính nước. Dụ cho tất cả phiền não ở thế gian đều là phù vân.

2. Kinh Luân: Trong Phật giáo Tạng truyền, mỗi ngày xoay ống kinh luân có thể viên mãn một ức công đức tâm chú.

hongkong 5.png

Tulku Pasang Rinpoche đời thứ ba - chủ tịch hội ủy viên (giữa)

hongkong 6.png

Tulku Pasang Rinpoche phát biểu

hongkong 7.png

Các vị Lạt ma tụng kinh cầu nguyện

hongkong 8.png

Ca sĩ Vương Phi hiến ca cúng dường hai bài hát "Tâm Kinh" và "Cát Mã Ba Thiên Nặc"

hongkong 9.png
hongkong 10.png

Chư Tăng và tín chúng tại hội trường

hongkong 11.png

Sau lễ khai mạc, Rinpoche hướng dẫn chư Tăng tham quan
khu vực triển lãm truyền thừa
Karmapa

hongkong 12.png

 Karmapa Rinpoche đời thứ 16 và chư sơn Trưởng lão tại Hồng Kông

hong kong 13.png

Trưởng lão Giác Quang giới thiệu: Mùa xuân 1980, ngài Đại Bảo Pháp Vương
đời thứ 16 lần đầu đến thăm Hồng Kông, tặng một bộ "Đại Tạng Kinh" bằng Tạng ngữ, bộ kinh
này hiện còn trong chùa Quán Tông - HK

hongkong 14.png

Các đời Đại Bảo Pháp Vương trong tranh Thangka

hongkong 15.png

Tháp Phật là Sở y Tam Bảo, là Pháp thân Phật Đà, là ý nghĩa của Phật Đà

hongkong 16.png

Tháp Phật là Sở y Tam Bảo, là Pháp thân Phật Đà, là ý nghĩa của Phật Đà

hongkong 17.png

Kinh hành tháp xá lợi

hongkong 18.png

Hội họa tranh Thangka

hongkong 19.png

Các vị Lạt Ma cùng làm bánh Đóa Mã (朵玛). Đóa Mã dịch là thực tử (食子), là thực phẩm cúng thí không thể thiếu trong các hoạt động tôn giáo của Phật giáo Tây Tạng

hongkong 20.png

Vợ chồng Lương Triều Vỹ & Lưu Gia Linh và ca sĩ Vương Phi hợp ảnh
với Ngài Karmapa Jenno - Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17

hong kong 21.png
hong-kong-22-a.gif
hongkong 23.png

Ca sĩ Vương Phi

hongkong 25.png

Diễn viên điện ảnh Lâm Thanh Hà đến dự lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày