Từ khóa: HT Thích Lương Phương
Tìm thấy 3 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương là một trong những bậc niên trưởng của tổ đình Từ Hiếu, viện chủ chùa Phước Duyên - TP.Huế - Ảnh: Phật giáo A Lưới

Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương

GNO - Thông tin do phóng viên Báo Giác Ngộ tại Thừa Thiên Huế cập nhật cho biết, môn phái tổ đình Từ Hiếu và môn đồ pháp quyến chùa Phước Duyên - TP.Huế vừa cáo bạch về tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương, bậc niên trưởng của tổ đình, viện chủ chùa Phước Duyên.