HT.Thích Thiện Nhơn khánh tuế HT.Thích Trí Quảng

GNO - Sáng nay, 4-2 (30 Tết), tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM), HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.

BTN_0034.JPG

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đối tác bạch khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ

Chứng minh còn có Trưởng lão HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UV Thường trực HĐCM; chư tôn Trưởng lão thành viên HĐCM: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tác bạch, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật và chư tôn giáo phẩm HĐCM hiện diện.

BTN_0032.jpg
Chư tôn đức lãnh đạo HĐCM, HĐTS tại tổ đình Ấn Quang sáng 30 Tết

Hòa thượng Chủ tịch trình tổng quát về các thành tựu Phật sự quan trọng của Giáo hội năm 2018, bày tỏ tấm lòng Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật pháp thể khinh an, để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, BTS GHPGVN TP.HCM trong thời gian tới.

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ đáp từ, tán thán Ban Thường trực HĐTS, đứng đầu là Hòa thượng Chủ tịch, đã hướng dẫn, lãnh đạo các ban ngành, viện trực thuộc, các BTS Phật giáo tỉnh thành ổn định, đạt được các thành tựu đáng kể trong năm đầu của nhiệm kỳ VIII.

BTN_0028.jpg
Hiện diện còn có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS GHPGVN

Ngài cũng đã có lời chúc an lạc đến Hòa thượng Chủ tịch cùng Ban Thường trực HĐTS, có thêm sức khỏe, trên nền tảng của sự ổn định đã có, cần phát huy hơn nữa các thành tựu Phật sự của GHPGVN ở trong nước cũng như hải ngoại.

BTN_0039a.jpg
Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ hỏi thăm sức khỏe của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Hòa thượng Chủ tịch và chư tôn đức HĐTS đã cung kính đồng thanh hồi đáp “Y giáo phụng hành” trong niềm hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày