HT.Thích Giác Giàu làm Trưởng BTS tỉnh Hậu Giang

HT.Thích Giác Giàu, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang
HT.Thích Giác Giàu, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang

GNO - Vừa qua, TƯGH đã chính thức ban hành quyết định chuẩn y Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Căn cứ vào tờ trình số 23-2018/TT-BTS, ngày 1-7-2018 của BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang về việc chuẩn y Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 277/QĐ.HĐTS, ngày 25-7-2018 chuẩn y HT.Thích Giác Giàu (thế danh Huỳnh Văn Cư), sinh năm 1948, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022) chính thức đảm nhiệm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Theo đó, HT.Thích Giác Giàu có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành các hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang theo Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp tỉnh.

Trước đó, ngày 18-4-2017, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022) đã suy cử HT.Thích Huệ Đức đảm nhiệm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng đảm nhiệm chức vụ Trưởng BTS, HT.Thích Huệ Đức đã thuận thế vô thường viên tịch, chức danh Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang để trống một thời gian. Để có Trưởng BTS điều hành các hoạt động Phật sự tại địa phương, BTS GHPGVN tỉnh đã có tờ trình trên gởi đến TƯGH.

HD

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày