Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563

Đại lễ Phật đản PL.2563 sẽ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Đại lễ Phật đản PL.2563 sẽ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM vừa ban hành kế hoạch số 083/KH-BTS, về tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019.

Theo đó, Đại lễ Phật đản (Vesak) đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới. 

Đặc biệt năm 2019, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” từ ngày 12 đến ngày 14-5-2019 (mùng 8 – 10-4-Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2643 ngày Đản sinh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (2563 + 80 = 2643) trên tinh thần “Đoàn kết, hòa hợp, từ bi và trí tuệ”.

Căn cứ Thông bạch số 031/TB-HĐTS, ngày 14-2-2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL.2563 – DL.2019 tại các tỉnh, thành trong cả nước. 

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18-3-2019, của Ban Thường trực, quý Ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019 tại TP.HCM.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 – DL.2019 cụ thể như sau:

I. Ban Chứng minh

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Từ Thông, Thành viên HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

II. Ban Tổ chức

Trưởng ban: HT.Thích Trí Quảng.

Các Phó ban: HT.Thích Thiện Tánh, Thích Thiện Tâm, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Nhựt Ấn, TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý, NT.Thích Nữ Như Châu.       

* Ban Thư ký                

TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

* Ủy viên             

HT.Thích Giác Pháp, HT.Thích Minh Giác, HT.Danh Lung, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Huệ Công, TT.Thích Nhật Hỷ, HT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Nhật Từ, TT.Thích Truyền Cường, TT.Thích Giác Hiệp, ĐĐ.Thích Tâm Hải, NT.Thích nữ Như Thảo, NS.Thích nữ Tín Liên, chư tôn đức Trưởng Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện.

* Tài chánh

HT.Thích Huệ Văn, NS.Thích nữ Như Nguyệt (PV), SC.Thích nữ Như Hòa

III. Các Tiểu ban

1. Tiểu ban nội dung   

HT.Thích Trí Quảng, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

2. Tiểu ban tiếp tân

HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Giác Pháp, HT.Thích Nhựt Ấn, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Nhật Hỷ, NT.Thích nữ Như Châu, NT.Thích nữ Như Thảo, NS.Thích nữ Tín Liên.

3. Tiểu ban trần thiết

TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Nhật Thiện, ĐĐ.Thích Minh Bảo, ĐĐ.Thích Từ Trí, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự.

4. Tiểu ban nghi lễ

TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Quảng Chơn, chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM.

5. Tiểu ban xướng ngôn

TT.Thích Trí Chơn, ĐĐ.Thích Trí Đức, ĐĐ.Thích Thiện Châu.

6. Tiểu ban văn nghệ, triển lãm, hội chợ văn hóa - ẩm thực

TT.Thích Trí Chơn, chư tôn đức Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM.

 Lưu ý: Ban Văn hóa GHPGVN TP có kế hoạch tổ chức các tiết mục văn hóa cúng dường Phật đản theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội (theo nội dung phần III Thông bạch số 031/TB-HĐTS của TƯGH) và trình Ban Trị sự GHPGVN TP xét duyệt.

7. Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, báo đài

ĐĐ.Thích Tâm Hải, chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Cộng tác viên Phật sự online và Báo Giác Ngộ, Phật tử Tâm Tuấn  (Công ty truyền thông Pháp Ấn)

Lưu ý: Trưởng ban TT-TT có thể mời thêm các thành viên để tham gia và có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể các thành viên trong ban; đồng thời phối hợp với báo, đài để thực hiện tốt công tác TT-TT sự kiện Đại lễ Phật đản - Vesak PL. 2563 - DL.2019 tại TP.HCM.

8. Tiểu ban trật tự

HT.Thích Hạnh Ngộ, TT.Thích Đạt Đức, TT.Thích Tắc Huê, ĐĐ.Thích Thuần Tại, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10, chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP & Q.10, các huynh trưởng Gia đình Phật tử Ban HDPT Phật giáo TP.

Lưu ý: Ban trật tự tích cực chủ động về số lượng thành viên tham gia và có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban để thực hiện tốt công tác trật tự và ổn định vị trí các cá nhân và tập thể Tăng Ni, Phật tử tại lễ đài chính.

9. Tiểu ban liên lạc, thư tín, phụ trách tài liệu

TT.Thích Tắc Huê, ĐĐ.Thích Hải Đạt, ĐĐ.Thích Minh Bảo, ĐĐ.Thích Trí Đức, ĐĐ.Thích Minh Thuận, ĐĐ.Thích Nhuận Hạnh. 

10. Tiểu ban âm thanh, ánh sáng

TT.Thích Thanh Phong, ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐĐ.Thích Minh Bảo.

11. Tiểu ban hương đăng, chung cổ:

ĐĐ.Thích Đức Trường, ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐĐ.Thích Minh Bảo, Sa-di Minh Nhân.

12.Tiểu ban y tế

ĐĐ.Thích Thiện Hương, SC.Thích nữ Huệ Đạo, bác sĩ Võ Khai Nghiệp, các y sĩ phòng khám y học cổ truyền NV.Phước Long.

13. Tiểu ban trà nước

Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa (TP).

IV. Địa điểm và thời gian tổ chức

a) Địa điểm: Việt Nam Quốc Tự, số 242-244, đường 3/2, phường 12, quận10.

b) Thời gian: Đúng 6 giờ, ngày 15-4-Kỷ Hợi (Chủ nhật, 19-5-2019).

Lưu ý: Suốt thời gian cử hành lễ, chư tôn đức Tăng Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm.

Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức qui định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhở các thành viên trong đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ.

Đúng 4 giờ sáng, ngày Rằm tháng Tư (âm lịch), tất cả tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên toàn thành phố, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã để rước lễ Đản sanh.

Từ 5 giờ sáng, ngày Rằm tháng Tư (âm lịch), chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử 24 quận, huyện tập trung về lễ đài chính của GHPGVN TP tại Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 được chính thức cử hành vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Đặc biệt, đúng 5 giờ 30 sáng, ngày mùng 7 tháng Tư (âm lịch), chư tôn đức giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự, quý Ban chuyên môn GHPGVN TP và 24 quận, huyện, Tăng Ni và Phật tử toàn TP đồng vân tập lễ đài chính của GHPGVN TP (Việt Nam Quốc Tự, quận 10) để tham dự lễ Mộc Dục được chính thức cử hành vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM không tổ chức diễu hành xe hoa, vì tập trung tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 - DL.2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và tại lễ đài chính của Phật giáo TP. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, quý Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện có thể tổ chức diễu hành xe hoa tại địa phương nhưng phải báo trình chính quyền địa phương để được quan tâm và giúp đỡ (như mục 7, phần III Thông bạch số 031/TB-HĐTS của TƯGH đã hướng dẫn). 

Sau khi Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính được hoàn mãn, Tăng Ni và Phật tử tiếp tục trở về các tự viện tại địa phương tham dự Đại lễ Phật đản.

V. Chương trình cử hành Đại lễ

1. Cung thỉnh chư tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm lễ đài.

2. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.

3. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.

4. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản - Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

5. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

6. Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

7. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.

8. Phát biểu của đại diện lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh.

9. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019.

- Cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh.

- Niệm hương.

- Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán.

- Nghi thức cúng dường Phật đản.

- Hồi hướng.

- Thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản.

- Lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

- Hồi hướng, hoàn mãn.

VI. Chương trình tọa đàm - thuyết giảng

1. Tọa đàm: Ban Hoằng pháp GHPGVN TP chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của Trung ương Giáo hội (nếu có).

2. Thuyết giảng:

Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện chủ động, tổ chức và liên hệ để cung thỉnh giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư, TP đến thuyết giảng tại các lễ đài của Phật giáo quận,huyện, cũng như tại các tự viện vào thời gian thuận tiện nhất.

Việc kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, chiếu phim Phật giáo, văn nghệ… nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019, các đơn vị Phật giáo quận, huyện và tự viện tổ chức phải đăng ký và thống nhất với Ban Văn hóa GHPGVN TP.

VII. Tổ chức Phật đản của quý Ban chuyên môn Ban Trị sự GHPGVN TP, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện và các tự viện

Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, tại các lễ đài chính của GHPGVN quận, huyện, các cở sở tự viện tại địa phương, tổ chức xe hoa, hoa đăng, phóng sanh, thuyền hoa, kiệu hoa v.v… Trường hợp có nhu cầu treo cờ, biểu ngữ tại các khu vực chính của quận, huyện cần liên hệ với vhính quyền địa phương để được quan tâm hỗ trợ.

Thiết lập lễ đài và tổ chức Đại lễ tại trụ sở của quý Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện, hoặc các cơ sở tự viện tại địa phương phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN TP. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng phải liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ).

Cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo TP quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ tại lễ đài chính của GHPGVN các quận, huyện.

Tổ chức văn nghệ, triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, tọa đàm, hội chợ văn hóa - ẩm thực (nếu có) phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN TP; liên hệ Ban Văn hóa Phật giáo TP và chính quyền tại địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư và TP về thuyết giảng tại địa phương.

Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn, đèn hoa, v.v… tại tư gia trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019.

Triển khai, phổ biến rộng rãi đến Tăng Ni, Phật tử về các văn kiện liên quan Đại lễ Phật đản Vesak do T.Ư GHPGVN ban hành, kế hoạch Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Ban Trị sự GHPGVN TP; Tham dự đông đủ tại lễ đài chính của GHPGVN TP và các quận, huyện.

Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ, tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, tượng đài Quách Thị Trang, nghĩa trang liệt sĩ và đài liệt sĩ; tổ chức ủy lạo, từ thiện xã hội, thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, thương bệnh binh, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… tại địa phương hoặc các tỉnh, thành để mang thông điệp Từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

Tùy tình hình thực tế, quý Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện và các cơ sở tự viện có thể tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trọng thể tại địa phương (từ mùng 1 đến ngày 15-4 ÂL) nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật, đồng thời đánh dấu những thành quả đạt được của GHPGVN TP từ năm 1982 đến nay.

VIII. Các biểu ngữ trang trí Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019

Lưu ý: Cờ Tổ quốc treo bên trái, cờ Phật giáo treo bên phải (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra); Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 1 – 2 cm.    

IX. Thăm viếng – tưởng niệm

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố PL.2563 - DL.2019 kết hợp cùng các Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Kỷ Hợi tại các địa điểm như sau:

1. Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM, quận 1) và tượng Quách Thị Trang (công viên Bách Tùng Diệp, quận 1)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự, chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVN quận: 1, 4, Phú Nhuận cùng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN Q.1 chủ động tổ chức).

2. Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (quận 3)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự, chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVN quận: 3, 5, 10, Lớp SCPH Q.3 đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 chủ động tổ chức). 

3. Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.Hồ Chí Minh (quận 9)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự, chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVN quận: 2, 9, Thủ Đức cùng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.9 chủ động tổ chức).

4. Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông (quận 12)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN quận 12 chủ động tổ chức.

5. Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN H.Hóc Môn chủ động tổ chức.

6. Đền tưởng niệm Bến Dược, đền Gia Định (H.Củ Chi)

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN H.Củ Chi chủ động tổ chức.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP đề nghị chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử 24 quận, huyện vân tập về lễ đài tập trung của GHPGVN TP để tham dự Đại lễ đúng thời gian như chương trình đã quy định; phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 -DL.2019 tại TP.Hồ Chí Minh được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử mùa Phật đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản – Vesak PL.2563 - DL.2019, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP ấn ký, ngày 19-3-2019.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cà Mau - nơi cuối cùng cực Nam của Tổ quốc

Hành trình trên đất phương Nam

GNO - “Hành trình đất phương Nam” là tên gọi chương trình do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức cho đội ngũ những người làm báo đoạt giải báo chí năm 2020, 2021, 2022 và cán bộ tuyên giáo, báo chí - xuất bản thành phố.

Thông tin hàng ngày