Từ khóa: khai ấn đền Trần
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ khai hội chùa Hương năm 2019

Miền Bắc: Dừng các lễ hội lớn

GNO - Hàng loạt các lễ hội lớn của miền Bắc như: Lễ khai ấn đền Trần, lễ hội chùa Hương, Bái Đính, Tam Chúc... đều phải dừng để phòng chống Covid-19.