Từ khóa: khen thưởng
Tìm thấy 7 kết quả
Tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTTQVN TP.HCM tuyên dương tại hội nghị

13 tập thể và 20 Tăng Ni nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

GNO - Ngày 16-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2021 - 2024). Đồng thời, tuyên dương các gương điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.