Từ khóa: khu phố
Tìm thấy 2 kết quả
Ảnh minh họa

Con chó ghẻ

GN - Con chó ghẻ đã chết. Nó là một con chó cái, nghe nói đã sinh nở mấy lần rồi. Con của nó được người ta chia nhau đem về nuôi trong nhiều gia đình của khu phố này. Nhưng giờ chúng hoàn toàn không hề hay biết rằng mẹ của mình mới vừa chết sáng nay!