Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư

(GNO-Kiên Giang): Đêm 5-11, nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư, chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá) đã tổ chức lễ hội hoa đăng cầu nguyện cho mọi người được an lành, tránh tai nạn, bệnh tật.

Đêm hội diễn ra với các nghi thức niệm hương, xướng lễ Tam bảo, dâng phẩm vật cúng dường Tam bảo, niệm danh hiệu và lễ Phật Dược Sư, viết lời nguyện ước gửi lên Tam bảo, thắp đèn dâng cúng đàn tràng Dược Sư cầu nguyện cho mọi người được sống sung túc, giải trừ ách nạn, bệnh tật…

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 1

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 2

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 3

Niệm hương - xướng lễ

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 4

Phật tử dâng phẩm vật cúng dường

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 5

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 6

Lời ước nguyện được ghi vào lá bồ đề và gửi lên Tam bảo

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 7

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 8

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 9

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - trụ trì chùa Phật Quang truyền đăng cho các Phật tử

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 10

Cả hội trường niệm danh hiệu và lễ Phật Dược Sư trong niềm thành kính

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 11

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 12

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 13

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 14

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 15

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 16

Phật tử phát nguyện trước Tam bảo sẽ lễ vạn Phật mỗi ngày

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 17

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 18

Lung linh lễ hội hoa đăng

Kiên Giang: Chùa Phật Quang tổ chức lễ hội hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật Dược Sư ảnh 19

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh đàn tràng thí thực trong lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: BGN

Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng 9-2 (19 tháng Giêng-Quý Mão), trong chương trình Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chư Tăng và Phật tử đã cử hành hội thứ 7, trì tụng kinh Dược Sư, sau đó hồi hướng cầu quốc thái dân an, phổ thí âm dương cùng lợi lạc.

Thông tin hàng ngày