Từ khóa: kỹ năng giao tiếp
Tìm thấy 1 kết quả
Từ đổ lỗi đến thương yêu

Từ đổ lỗi đến thương yêu

GN - Trải qua một thời gian dài của quá trình tiến hóa đã khiến chúng ta vô tình hình thành thói quen rất tiêu cực - tìm kiếm những lỗi sai và sửa chữa chúng nhằm duy trì sự sống.

Thông tin hàng ngày