Từ khóa: lễ dâng y
Tìm thấy 5 kết quả
Lễ dâng y Kathina tại chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

Lễ dâng y Kathina tại chùa Hạnh Phúc Tăng

GNO - Tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), ngày 14-11, đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina đến chư Tăng nhân kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2564.