Lễ dâng y Kathina tại chùa Hạnh Phúc Tăng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), ngày 14-11, đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina đến chư Tăng nhân kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2564.

Theo truyền thống mỗi năm, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã hướng dẫn Phật tử gieo trồng phước báu bằng cách đặt bát cúng dường đến chư Tăng.

Phật tử đặt bát cúng dường chư Tăng

Phật tử đặt bát cúng dường chư Tăng

Đúng 13 giờ ngày 14-11, Thượng tọa đã dẫn đoàn Phật tử đội y và các vật phẩm nhiễu Phật quanh chánh điện trong lời kệ ngân vang. Sau đó, các thí chủ tác bạch cúng dường quả bát và tam y dâng lên chư Tăng.

Phật tử nhiễu Phật quanh chánh điện

Phật tử nhiễu Phật quanh chánh điện

Nghi thức Tăng sự do nhị vị bố cáo giữa Tăng đoàn, tụng tuyên ngôn chứng minh cho Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh đại diện 13 vị Tỳ-kheo Tăng để chú nguyện thọ y mới.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tăng sự

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tăng sự

Dịp này, Thượng tọa đã trao Bằng ghi nhận công đức đến các thí chủ phát tâm cúng dường trong niềm hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày