Từ khóa: lòng từ
Tìm thấy 3 kết quả
Thầy Matthieu Ricard, một tu sĩ gốc Pháp, xuất gia theo truyền thống Phật giáo Kim cương thừa, là nhà khoa học, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất và là nhà hoạt động xã hội

Hành trình tu tập lòng từ của người hạnh phúc nhất thế giới

GNO - Thầy Matthieu Ricard xuất gia theo truyền thống Phật giáo Kim cương thừa, là nhà khoa học, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, nhà hoạt động xã hội. Thầy chia sẻ rằng lòng từ bi chính là câu trả lời cho mọi hành trình tu tập và hướng đến hạnh phúc tột bực trong cuộc đời.