Người khiếm thị tu niệm Phật tại Phước Viên tự

GNO - Hôm nay, 7-12, chùa Phước Viên (Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức cho đạo tràng người khiếm thị niệm Phật. Đây là khóa tu tổ chức định kỳ 2 lần/tháng do Ni trưởng TN.Từ Nhẫn khởi xướng và được Phật tử bản tự phát tâm yểm trợ tịnh tài.

Sau thời khóa, Ni trưởng TN.Từ Nhẫn tặng quà và tiền mặt cho khóa sinh, gồm mì gói, bánh bao và tiền mặt (70.000 đồng/người).

Lần này Phật tử Diệu Phương ủng hộ 5 triệu đồng cho khóa tu.

nguoi khiem thi 2.jpg
Ni trưởng Từ Nhẫn quang lâm giảng đường sách tấn và tặng quà tới các khóa sinh - Phật tử khiếm thị

nguoi khiem thi 1.jpg
Và các khóa sinh hoan hỷ ra về

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày