Từ khóa: Nhà xuất bản
Tìm thấy 1 kết quả

Sách mới: “Nghiên cứu Phật giáo”

GNO - Đầu tháng 5 vừa qua, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành tập 1 bộ sách "Nghiên cứu Phật giáo" dài gần 500 trang, gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng Phật học và Phật giáo với văn hóa - xã hội.