Ni chúng Phật giáo Nam truyền thọ giới tại Tỳ Xá Ly

Ni viện Mahaprajapati Gotami Việt Nam ở Tỳ Xá Ly
Ni viện Mahaprajapati Gotami Việt Nam ở Tỳ Xá Ly

GNO - Khoảng 2.600 năm trước đây, Đức Phật đã thiết lập Ni đoàn trong thành Tỳ Xá Ly với nghi thức thọ giới cho dì mẫu của Ngài, Maha Pajapati Gotami trong thị trấn thuộc thành Tỳ Xá Ly, bây giờ thuộc bang Bihar, Ấn Độ.

Trong tháng Bảy tới, sự kiện này sẽ xảy ra một lần nữa với lần đầu tiên trong thời hiện đại các nữ tu theo truyền thống Phật giáo Nam truyền sẽ thọ giới để trở thành các Tỳ-kheo-ni tại Ni viện Mahaprajapati Gotami Việt Nam ở Tỳ Xá Ly.

Sự kiện này là ý tưởng của Tỳ-kheo-ni Liễu Pháp Viditadhamma, giảng viên thuộc khoa Nghiên cứu Phật học tại Trường Đại học Delhi, người đã sống ở Ấn Độ trong gần 14 năm qua.

Nghi lễ thọ giới sẽ được tổ chức tại Ni viện trong thành Tỳ Xá Ly để ghi nhận sự kết nối lịch sử của thị trấn này với sự ra đời của Ni đoàn hơn hai thiên niên kỷ trước.

Sự kiện này cũng là một phần của nỗ lực của các Phật tử thuộc trường phái Tiểu thừa trên toàn thế giới nhằm xây dựng lại Ni đoàn Tiểu thừa đã bị ngưng trệ từ nhiều thế kỷ trước, mặc dù vẫn còn tiếp tục phát triển mạnh trong trường phái Đại thừa.

Tỳ-kheo-ni Liễu Pháp đã nhận được các đơn thỉnh cầu thọ giới của các nữ tu sơ cơ từ Ấn Độ cũng như các nước khác làm cho sự kiện này có thêm hương vị quốc tế.

Theo truyền thống, việc thọ giới Tỳ-kheo-ni đòi hỏi phải có sự tham gia của cả Tăng chúng và Ni chúng. 

Về vấn đề này, các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni đạo cao đức trọng từ Ấn Độ và Sri Lanka đã được mời tham gia sự kiện.

Trưởng lão Nyaninda, vị trưởng lão được nhiều kính trọng và là bậc danh Tăng trong giới Tăng sĩ Myanmar tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng được dự kiến ​​sẽ tham dự.

Các Tỳ-kheo-ni mới phải ở lại ít nhất 3 tháng tại Ni viện để nghiên cứu về giới luật trước khi trở về nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày