Từ khóa: Ni trưởng
Tìm thấy 27 kết quả
Khánh Hòa: Ni trưởng Thích nữ Đạt Hương viên tịch

Khánh Hòa: Ni trưởng Thích nữ Đạt Hương viên tịch

GNO - Ngày 15-1, Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và môn đồ pháp quyến ký cáo bạch kính báo tin Ni trưởng Thích nữ Đạt Hương  viên tịch.
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng làm lễ nhập kim quan

TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Đức

GNO - Tối 6-1, tại chùa Dược Sư, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhập kim quan.
Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch

Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch

GNO - Hôm nay, 18-12, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy, cùng môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch.

Thông tin hàng ngày