Từ khóa: phạm tội
Tìm thấy 2 kết quả
Ảnh minh họa

Tội “hủy báng kinh sách”

GN - Tuổi trẻ không biết cách tôn trọng và gìn giữ nên tôi đã tùy tiện quăng bỏ sách thánh hiền như các sách truyện khác. Nay tôi có duyên tìm hiểu đạo lý và vô cùng lo sợ vì biết rằng ngày xưa mình đã phạm tội hủy báng kinh sách.
Một trong năm giới căn bản của Phật giáo là "Không sát sinh" - Ảnh minh họa

Vô tình sát sinh tội có nặng không?

GN - Tôi là một Phật tử, trong công việc ruộng rẫy hàng ngày thường vô tình cày cuốc trúng phải giun dế, khi quét lá ở sân thì có lúc vừa quét vừa giẫm cả sâu kiến.