Từ khóa: Phân ban Ni giới Tiền Giang
Tìm thấy 5 kết quả
Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Như Bình viên tịch

Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Như Bình viên tịch

GNO - Hôm nay, 19-5, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới tỉnh, môn đồ pháp quyến ký cáo phó kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Như Bình vừa viên tịch.

Thông tin hàng ngày