Từ khóa: Pháp tu
Tìm thấy 2 kết quả
Pháp tu soi gương

Pháp tu soi gương

GN - Pháp thoại này Thế Tôn dạy Tôn giả La-vân (La-hầu-la) quán chiếu về thân nghiệp giống như đang soi gương thấy rõ mặt mình dơ hay sạch. Nếu không soi gương, chúng ta sẽ không biết mặt mình như thế nào.

Thông tin hàng ngày