Từ khóa: Phật giáo tỉnh BR-VT
Tìm thấy 3 kết quả

Tịnh thất Vô Ưu cúng dường Tăng Ni khu vực Núi Dinh

GNO - Theo truyền thống hàng năm, trước khi hoàn mãn pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái - dân an vào ngày 15 tháng Giêng, Đại đức Thích Quảng Hà, tịnh thất Vô Ưu đều tổ chức cúng dường cho Tăng Ni ẩn cư khu vực Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu).