Phật tử chùa Thanh Bình, Tân Ninh vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Tại chùa Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã diễn ra tuần lễ niệm Phật và vía Đức Phật A Di Đà (từ ngày 10 đến 17 tháng 11-Nhâm Thìn).

1.JPG

Một góc đêm hoa đăng

5.JPG

Đại đức trụ trì hướng dẫn đạo tràng quán niệm hơi thở

Chứng minh buổi lễ khai khóa niệm Phật có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Chí Mãn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG TP.Đà Nẵng; TT.Thích Từ Nghiêm, Phó ban Trị sự cùng chư Tăng trụ trì các chùa trong và ngoài quận cùng hơn 500 Phật tử thuộc đạo tràng nhà chùa đã tham gia chương trình tu học nghiêm mật trong 7 ngày với các khóa lễ: buổi sáng tụng kinh 48 lời nguyện, đi thiền hành, chiều tụng kinh vô lượng thọ, quán thiền, niệm phật buổi tối lạy 48 lời nguyện, cúng dường hoa đăng.

Trong 7 ngày qua, các Phật tử được nghe TT.Thích Từ Nghiêm, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp THPG TP.Đà Nẵng thuyết giảng về đề tài “Thập phương Tam thế Phật A Di Đà đệ nhất”; TT.Thích Quảng Tâm, Phó ban Văn hóa BTS THPG TP.Đà Nẵng giảng về cách thức lạy Phật như thế nào cho đúng pháp; ĐĐ.Thích Tịnh Bảo, trụ trì hướng dẫn đạo tràng tọa thiền, quán niệm hơi thở…

2.JPG

Đạo tràng vân tập trang nghiêm

Đêm 17-11- Nhâm Thìn chính thức ngày vía Đức Phật A Di Đà, khóa tu Niệm Phật đã mở pháp hội hoa đăng cúng dường chư Phật, niệm Phật kinh hành, quán thiền và sám lạy 48 lời nguyện.

Sau thời khóa, các Phật tử đã giao lưu văn nghệ mừng năm mới và chia tay bế mạc khóa tu.

6.JPG

Trì chú Đại bi

3.JPG

Đồng thanh tụng kinh 48 lời nguyện - Ảnh: Thanh Nam

Đây là khóa tu niệm Phật lần thứ 6 kể từ năm 2007 đến 2012, mỗi năm chùa Thanh Bình đều tổ chức khóa tu cho đạo tràng với nhiều nội dung tu học phong phú, hấp dẫn.

 

Chùa Tân Ninh thắp sáng đêm vía Đức Phật A Di Đà

 

 GNO - Đêm 17-11 Nhâm Thìn, ĐĐ.Thích Quảng Minh, tri sự chùa Tân Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã hướng dẫn hàng trăm Phật tử thuộc đạo tràng tụng kinh 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, dâng ánh sáng hoa đăng cúng dường, nghe Đại đức thuyết giảng về ý nghĩa ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Np 1.JPG

 

Trang nghiêm đạo tràng

 

NP2.JPG

 

Hướng dẫn Phật tử tụng niệm

 

NP 4.JPG

 

Thành kính hướng đến Đức Phật A Di Đà - Ảnh: Thanh Nam

 

Từ rất sớm các Phật tử đã vân tập về chùa, tự lo trang trí ánh sáng, sắp xếp xe, dâng lễ phẩm với một lòng thành kính hướng về ngày lễ trọng. Cũng trong đêm nguyện cầu, toàn thể hội chúng đã hồi hướng công đức và niệm chú cầu an cho HT.Thích Như Đạt đang gặp bệnh duyên không đi lại được.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày