Phật tử về thiền tự Bảo Châu tu thiền 3 ngày

GNO - Từ ngày 4 tới 6-3, thiền tự Bảo Châu (phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức khóa tu cho hơn 50 Phật tử - thực tập thiền trong suốt 3 ngày.

thientu.jpg
Quý sư cô hướng dẫn Phật tử tọa thiền tại khóa tu

Theo chương trình, các Phật tử được tụng Bát-nhã Tâm kinh, sám hối sáu căn, đảnh lễ Phật sám hối, tọa thiền, thiền hành, thiền trà độc ẩm, tham vấn Phật pháp...

Dịp này, NS.Thích nữ Giải Thiện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam, trụ trì thiền tự Bảo Châu còn chia sẻ Phật pháp với đề tài "Niềm tin  trong đạo Phật" đến tất cả Phật tử tham dự khóa tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày