Từ khóa: phong phú
Tìm thấy 6 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1140: "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh"

Báo Giác Ngộ số 1140: "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh"

GNO - "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh" là bài giảng mới của Hòa thượng Thích Trí Quảng, đúc kết kinh nghiệm của hành giả hơn nửa thế kỷ tu theo Pháp hoa. Báo Giác Ngộ số 1140 phát hành ngày 25-2-2022, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thông tin hàng ngày